Blog entry by Mats Johannesson

Picture of Mats Johannesson
by Mats Johannesson - Sunday, 15 March 2020, 9:16 PM
Anyone in the world

Kluster

.easec kommer att publicera ett antal artiklar där konfiguration av Kubernetes i drift beskrivs. 


De olika delarna:

Del 1: Certifikat och klientverktyg. https://portal.easec.se/moodle/blog/index.php?entryid=39

Del 2: HA-Proxy. https://portal.easec.se/moodle/blog/index.php?entryid=40

Del 3: Installera och konfigurera etcd. https://portal.easec.se/moodle/blog/index.php?entryid=41

Del 4: Installera master. https://portal.easec.se/moodle/blog/index.php?entryid=44

Del 5: Installera worker. https://portal.easec.se/moodle/blog/index.php?entryid=45[ Modified: Friday, 20 March 2020, 11:52 AM ]
 

  
RSS