Blog entry by Mats Johannesson

Anyone in the world

sudo kubectl --kubeconfig


Installera worker

Miljö

Rollen worker för Kubernetes kommer att installeras på easec-linux4, easec-linux5 och easec-linux6.

I .easec:s miljö är Docker redan installerat, i din miljö får du installera Docker och konfigurera Docker. För att konfigurera Docker för systemd och overlay2, se mitt blogginlägg: https://portal.easec.se/moodle/blog/index.php?entryid=43

 

Arbetsuppgift 1: Installera kubeadm, kubelet och kubectl

1. Anslut till Easec-Linux8 och logga på som easec med lösenordet Pa$$w0rd.

2. På Easec-Linux8 öppna terminalfönstret (ctrl+alt+t) och skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ansluta till easec-linux1:

                    ssh easec-linux4

Om det är första gången du ansluter till easec-linux4, skriv in yes och klicka på Enter. Ange Pa$$w0rd som lösenord.

curl -s

3. För att lägga till signeringsnyckel för Kubernetes, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                    curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -

Ange Pa$$w0rd som lösenord för sudo.

sudo apt-add-repository

4. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att lägga till referens till förråd:

                    sudo apt-add-repository "deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main"

5. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att lägga uppdatera referenser:

                    sudo apt-get update

sudo apt-get install

6. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att installera kubeadm kubelet och kubectl:

                    sudo apt-get install -y kubeadm kubelet kubectl

7. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att säkerställa att kubeadm, kubelet och kubectl inte uppdateras:

                    sudo apt-mark hold kubeadm kubelet kubectl

8. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att stänga av swap och göra detta permanent:

                    sudo swapoff -a && sudo sed -i '/ swap / s/^/#/' /etc/fstab

9. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att avsluta anslutning till easec-linux4:

                    exit

5.     Gör om punkt 2 – 9 för easec-linux5 respektive easec-linux6.

 

Arbetsuppgift 2: Initiera noder

scp ~/anslutning.txt

1. På Easec-Linux8, i terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att kopiera filen anslutning.txt till easec-linux4, easec-linux5 och easec-linux6:

                    scp ~/anslutning.txt easec@192.168.1.24:~ && scp ~/anslutning.txt easec@192.168.1.25:~ && scp ~/anslutning.txt                          easec@192.168.1.26:~  

 Är det första gången du ansluter, får du skriva in yes och klicka på Enter. Ange Pa$$w0rd som lösenord.

2. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ansluta till easec-linux4:

                    ssh easec-linux4

 Ange Pa$$w0rd som lösenord.

3. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                    nano anslutning.txt

Kopiera anslutningskommando

4. Markera nedre raderna som börjar med sudo kubeadm join (under raden "Then you can join any number of worker nodes … ", högerklicka och välj Kopiera. Klicka på ctrl+x för att avsluta nano.

5. Högerklicka först i terminalfönstret och välj klistra in.

sudo kubeadm join

6. Klicka på Enter, ange Pa$$w0rd som lösenord för sudo.

7. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att avsluta anslutningen till easec-linux4:

                     exit

8. Gör om punkt 2 – 7 för easec-linux5 respektive easec-linux6.


Arbetsuppgift 3: Verifiera noder

1. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att ansluta till easec-linux1 (masternod):

                     ssh easec-linux1

 Ange Pa$$w0rd som lösenord.

sudo kubelet --kubconfig

2. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att verifiera att du har sex noder, av dessa är tre master:

                     sudo kubectl --kubeconfig /etc/kubernetes/admin.conf get nodes

 Ange Pa$$w0rd som lösenord för sudo.


I .easec:s tvådagars workshop fortsätter vi konfigurationen med:

- Installation av overlay network.

- Installation av klient på easec-linux8.

- Installation av dashboard.

- Installation av registry.

Andra dagen sätter du upp det andra alternativet med extern klustrad etcd.

Två tilläggsdagar erbjuds:

- Kubernetes i molntjänst (aws, Azure eller Google).

- Övervakning.[ Modified: Friday, 20 March 2020, 11:57 AM ]
 

  
RSS