Blog entry by Mats Johannesson

Anyone in the world

Officiell konst Lindängen, Malmö


Inlägget beskriver hur du konfigurerar Docker att använda systemd och overlay2


Arbetsuppgift 1: Modifiera /etc/docker/daemon.json

1. Öppna terminalfönster (ctrl+alt+t), skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                   sudo nano /etc/docker/daemon.json

 Ange lösenord för sudo och klicka på Enter.

sudo nano /etc/docker/daemon.json


2. I fönstret för nano, gör följande förändringar (exempel visar även hur konfiguration av DNS för containers görs):

                   {

                              "dns": ["8.8.8.8 ", "8.8.4.4 "],

                              "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],

                              "log-driver": "json-file",

                              "log-opts": "100m"

                               },

                               "storage-driver ": "overlay2"

                      }

 

Klicka på ctrl+x, skriv in ett J och klicka på Enter för att spara filen.

 

Arbetsuppgift 2: Läs in den nya konfigurationen

1. I terminalfönster, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                     sudo systemctl daemon-reload

2. I terminalfönster, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                     sudo systemctl restart docker


Arbetsuppgift 3: Verifiera inställningarna


docker info

1. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                      docker info

[ Modified: Friday, 20 March 2020, 7:50 AM ]
 

  
RSS