Denna kurs innehåller fem stycken moduler: Docker, Kommando, Dockerfile, Orkestrering och Kubernetes.


Dokumentation på 273 sidor.        


Kursinnehåll:


Docker

Lektioner: Bakgrund, Docker bas, 


Kommando

Lektioner: Vanliga kommando, Hantera container


Dockerfile

Lektioner: Skapa avspegling, Dockerfile


Orkestrering

Lektioner: Docker Compose, Docker Swarm, Docker Machine och Docker Cloud


Kubernetes

Lektioner: Koncept och arkitektur, Deklarativ och imperativ, Nätverksmodell i Kubernetes, Första kontakt med kubectl