Denna kurs ger en introduktion till Node.js, npm, TypeScript och Angular.

Linux, Apache, MySQL och PHP (LAMP) är en vanlig miljö i webbutvecklingssammanhang. Under den här kursen lär du dig hur du kan skapa dynamiska webbplatser med MySQL och PHP.


Kursen består av nio stycken moduler:

Modul 0 Introduktion till kursen

Modul 1 Introduktion till objektorienterad programmering. Denna modul introducerar dig till objektorienterad programmering.

Modul 2 Visual Studio och din utvecklingsmiljö. I denna modul tittar vi på din utvecklingsmiljö och framförallt Visual Studio.

Modul 3 Att starta med PHP. Denna modul förklarar grunderna i PHP.

Modul 4: Funktioner i PHP. I denna modul tittar vi på funktioner i PHP, dels inbyggda och dels egna funktioner.

Modul 5: Klasser och metoder. I denna modul arbetar vi med klasser och metoder.

Modul 6: Att hantera undantag. Modulen förklarar varför det är viktigt att hantera eventuella undantag och visar hur du gör detta.

Modul 7: Cookies och sessioner. I modulen tittar vi på hur du kan använda cookies och sessioner.

Modul 8: PHP och HTML. I denna modul integrerar vi programkod i PHP med html.

Modul 9: SQL-server. I denna modul tittar vi på SQL-server, dess funktion och hur vi kan arbeta med SQL-server.

Modul 10: PHP och SQL. I modulen tittar vi på hur vi arbetar med PHP tillsammans med databas.