Denna kurs innehåller sju stycken moduler: Introduktion till Windows 10, Felsökning uppstartsprocessen, Felsökning hårdvara och drivrutiner, Felsökning fjärrdator, Felsökning användareinställningar, Felsökning fjärrtillgång och Felsökning applikationer.


Kursinnehåll:       


Introduktion till Windows 10

Lektioner: Översikt Windows 10, Navigering i gränssnittet för Windows 10


Felsökning uppstartsprocessen

Lektioner: Översikt Windows 10 Startup Recovery Environment, Felsökning uppstart, Felsökning tjänster i Windows 10, Återställa BitLocker skyddade enheter


Felsökning hårdvara och drivrutiner

Lektioner: Felsökning drivrutiner, Översikt felsökning hårdvara, Monitorera pålitlighet, Arbeta med registret


Felsökning fjärrdator

Lektioner: Använda Remote Desktop, Använda Remote Assistant, Använda Windows PowerShell


Felsökning användareinställningar

Lektioner: Felsökning inloggning, Felsökning användareinställningar


Felsökning fjärrtillgång

Lektioner: Felsökning VPN-anslutning, Felsöka DirectAccess


Felsökning applikationer

Lektioner: Felsökning installation av Desktop Apps, Felsöka Desktop Apps, Felsöka Universal Windows Apps, Felsöka tillgång till företagets webbapplikation