Yrkeshöskolan

Kursen ger den studerande kunskapen inom nätverksområdet, kännedom om olika typer av nätverk, dess uppbyggnad och underhåll. Kursen ger även den studerande kännedom och kunskap inom olika operativsystem och dess funktioner. Kursen innehåller moment inom säkerhet. Genom kursen får den studerande kunskap och insikt om de olika delarna som påverkar nätverket och dess komponenter och även säkerheten.

Kursplan för Linux/Unix, 20 yrkeshögskolepoäng

 

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursens syfte är att de studerande får specialiserade kunskaper om Linux/Unix och Open Source-baserade virtualiseringslösningar.

Kursens mål

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna skillnader mellan olika Linux/Unix distributioner samt hur dessa är uppbygga och fungerar, kunna använda textbaserade gränssnittet för att navigera i systemet och utföra kritiska systemkonfigurationer.

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Linux/Unix och Open Source baserade operativsystem
 • Installation, partitionering, användarhantering, filsystemsrättigheter
 • Uppbyggnad och hantering av Linux/Unix
 • Olika konfigurations- och administrationsverktyg
 • Hantering av grundläggande terminalkommandon
 • Hantering av processer/tjänster

Efter genomförd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Installera, konfigurera och felsöka Linux/Unix
 • använda textbaserade gränssnittet för att navigera i systemet och utföra kritiska systemkonfigurationer.
 • kommunicera åtaganden och lösningar inom kursens arbets- och/eller studieområde på svenska och engelska.

Efter genomförd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • arbeta med administration, rättighets- och användarhantering, övervakning och felsökning av Linux/Unix.
 • Installera, konfigurera, felsöka och använda Linux/Unix
 • självständigt behandla innehåll i kursens arbets- och/eller studieområde som leder till vidarelärande och professionell utveckling.
 • övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda projekt.

Former för undervisning
Kursen kommer att genomföras med traditionell undervisning i form av föreläsningar varvat med tid för praktisk träning på övningsuppgifter, med handledning av läraren

Undervisningsspråk
Svenska


Examination och former av kunskapskontroll
Examination kommer att ske genom salstentamen.

Betygsskala
Följande betygsskala tillämpas:
VG = Väl Godkänd, G = Godkänd, IG = Icke Godkänd