Denna kurs innehåller sex stycken moduler: Att komma igång med Azure, Hanteringsverktyg för Microsoft Azure, Storage Account, Hantera virtuella maskiner i Azure, Implementera Azure AD och Serverless.


Dokumentation på 307 sidor.        


Kursinnehåll:


Att komma igång med Azure

Lektioner: Vad är en molntjänst?, Vad är Azure?, Hantera Azure, Hantera prenumerationer, support och fakturering


Hanteringsverktyg för Microsoft Azure

Lektioner: Vad är Azure PowerShell?, Azure SDK och Azure CLI


Storage account

Lektioner: Azure Storage, Blob Storage, säkerhet för lagring, Files och File Sync och hantering.


Hantera virtuella maskiner i Azure

Lektioner: Skapa och konfigurera virtuella maskiner, Konfigurera diskar


Implementera Azure AD

Lektioner: Översikt över Azure AD, Skapa och hantera Azure AD


Serverless

Lektioner: Azure App Service Plan, Azure App Service, Container Service, Azure Kubernetes Service.