Blog entry by Mats Johannesson

Picture of Mats Johannesson
by Mats Johannesson - Monday, 10 September 2018, 8:38 PM
Anyone in the world

Azure


Azure Container Registry

 Du kan implementera ditt egna privata förråd av container genom att använda Container Registry service i Azure. Detta ger möjlighet till att skapa och underhålla din egen samling av avspeglingar för dina Docker containers, samtidigt som du kan dra nytta av fördelarna med plattformen för Azure, när det gäller tillgänglighet, prestanda och flexibilitet.

Du kan läsa mer här: https://stordevsumj.blob.core.windows.net/easec/Skapa_Container_Registry_service.pdf

Från .easec:s kurs Docker.


[ Modified: Monday, 10 September 2018, 8:41 PM ]
 

  
RSS