Blog entry by Mats Johannesson

Anyone in the world

I .easec:s nya kurs Docker, får deltagarna testa att bygga ett arbetsflöde för CI/CD. Med de funktioner som finns inbyggda i Docker och tillsammans med exempelvis GitHub är det väldigt enkelt att få till en bra utvecklingsmiljö och en automatiskt process för att skapa containers.


När utvecklingen av produkten börjar bli klar och testfasen tar vid, då används samma typ av container som utvecklarna har arbetat med. När testfasen är klar och produktionssättning skall göras, då kommer samma typ av container att användas. Alla eventuella beroenden har följt med i hela processen.


Om virtualiseringtekniken används, då ställer det väldigt stora krav på att det är exakt rätt miljö i alla faserna, för ett bra utvecklingsarbete, men även för ett bra testarbete och inte minst en bra produktionssättning.


I kursen får deltagarna reda på hur de kan undvika fallgroparna med Automatic build och kan få till sitt arbetsflöde snabbt och smidigt.


Senare i höst så kommer en ny kurs med namnet Docker för utvecklaren. Denna kurs tar vid där denna slutar och deltagarna får lära sig att "dockerisera" sina applikationer, oavsett om de är baserade på .NET eller exempelvis Node.js.


.easec har arbetat både med Linux och Microsoft sedan mitten av 90-talet.[ Modified: Tuesday, 14 August 2018, 12:23 AM ]
 

  
RSS