Blog entry by Mats Johannesson

Picture of Mats Johannesson
by Mats Johannesson - Sunday, 7 June 2020, 9:30 AM
Anyone in the world

Kluster för Kubernetes


Denna inspelade demonstration visar hur du skapar ett kluster för Kubernetes i AKS. I demonstrationen visar jag hur du skapar klustret via portal, men du kan även göra detta via exempelvis Cloud Shell:

az aks create \

    --resource-group <namn_för_resursgrupp> \

    --name <namn_för_kluster> \

    --vm-set-type VirtualMachineScaleSets \

    --node-count <antal_noder> \

    --generate-ssh-keys \

    --kubernetes-version <versionsnummer> \

    --load-balancer-sku standard

 

 

Demonstrationen finns med i .easec:s kurser: Orkestrering i Docker och Azure för administratören.

[ Modified: Sunday, 7 June 2020, 9:55 AM ]
 

  
RSS