Blog entry by Mats Johannesson

Picture of Mats Johannesson
by Mats Johannesson - Sunday, 31 May 2020, 7:50 PM
Anyone in the world

Förutsättning: PowerShell 7.x installerat.

 

Arbetsuppgift 1: Installera Az module

1. Klicka på Start och skriv in PowerShell, högerklicka på ikon för PowerShell 7.x och välj Run as administrator.

2. I fönstret User Account Control, klicka på Yes.

Instalelra Azure Az module


3. I dialogfönstret Administrator: PowerShell 7 (x64) skriv in följande kommando och klicka på Enter:

                      if ($PSVersionTable.PSEdition -eq 'Desktop' -and (Get-Module -Name AzureRM -ListAvailable)) {

                               Write-Warning -Message ('Az module not installed. Having both the AzureRM and ' +

                               'Az modules installed at the same time is not supported.')

                       } else {

                                Install-Module -Name Az -AllowClobber -Scope CurrentUser

                       }

Skriv in ett Y för att bekräfta att du vill installera från ett icke betrott förråd.


 

  
RSS