Blog entry by Mats Johannesson

Anyone in the worldGartner  förutspår att när vi når 2020, kommer mer än 50 % av de global organisationerna att produktions köra applikationer i containers, idag är det mindre än 20 % av dessa globala organisationer som kör containers i produktion. 

Enligt 451 Reseach var marknaden $762 miljoner förra året och kommer att öka 3.5 gånger till $2.7 billion är 2020. 


.easec tillsammans med Edument AB anordnar Docker Birthdayparty den 2 april 2019 i Malmö, välkommen du med och lär dig mer om detta. Både .easec och Edument AB har lång erfarenhet av Docker.

 

  
RSS