Blog entry by Mats Johannesson

Picture of Mats Johannesson
by Mats Johannesson - Tuesday, 8 January 2019, 9:12 AM
Anyone in the world

Orkestrering i Docker


Ny kurs från .easec, Orkestrering i Docker.

Två dagars kurs med följande innehåll:

Docker

Modulen ger bakgrundsinformation om Docker och kunskaper hur du installerar Docker.

Lektioner: Bakgrund, Docker bas och Arkitektur


Kommando

I denna modul får du lära dig användbara kommando för att arbeta med Docker och containers.

Lektioner: Kommando och Hantera container


Dockerfile

Dockerfile är en vital funktion för att skapa avspeglingar, men används även av många andra funktioner i Docker. I denna modul tittar vi på grunderna i Dockerfile.

Lektioner: Skapa avspegling och Dockerfile


Orkestrering

I denna modul tittar vi på Docker Compose, Docker Swarm, Docker Machine och Docker Cloud. Alla dessa är inbyggda verktyg för att hantera orkestrering av Docker. I modulen nämns även andra tredjepartstjänster.

Lektioner: Docker Compose, Docker Swarm och Docker Machine


Kubernetes

I denna modul tittar vi på och arbetar med Kubernetes.

Lektioner: Koncept och arkitektur, Deklarativ och imperativ, Nätverksmodell och Första kontakt med kubectl.


På utbildningscenter i Sverige eller via molnet!


 

  
RSS