Inlägg i blogg av Mats Johannesson

Vem som helst (även för gäster)

Installera och konfigurera NAT med Windows PowerShell


PDF beskriver hur du använder Windows PowerShell för att installera och konfigurera NAT på Windows Server 2016 Core 1809.


PDF hittar du här: https://stordevsumj.blob.core.windows.net/easec/Konfigurera_router_pa_Windows_Server_Core.pdf

[ Modifierad: Friday, 4 January 2019, 14:18 ]
 

  
RSS