Blog entry by Mats Johannesson

Anyone in the world

Installera och konfigurera NAT med Windows PowerShell


PDF beskriver hur du använder Windows PowerShell för att installera och konfigurera NAT på Windows Server 2016 Core 1809.


PDF hittar du här: https://stordevsumj.blob.core.windows.net/easec/Konfigurera_router_pa_Windows_Server_Core.pdf

[ Modified: Friday, 4 January 2019, 2:18 PM ]
 

  
RSS