Blog entry by Mats Johannesson

Anyone in the world

Ubuntu på Windows Server 2019


Microsoft har slagit på ett antal nya funktioner i förhandsversionen av Docker EE. Funktionerna är under utveckling så kör inte denna variant i produktion.

Denna förhandsversion innehåller ett fullt LinuxKit system (13 MB) och används för att köra Linuxbaserade containers. 

Funktionen slås på med:

[Environment]::SetEnvironmentVariable(LCOW_SUPPORTED", "1", "MACHINE")


Funktionen stängs av med:

[Environment]::SetEnvironmentVariable(LCOW_SUPPORTED", $null, "MACHINE")

I bägge fallen måste Docker startas om: Restart-Service Docker


Nu har jag använt Windows Server 2019 men fungerar även på Windows Server 1709.


[ Modified: Monday, 18 June 2018, 11:24 AM ]
 

  
RSS