Site blog

Page: () 1 2 3 4 5
Picture of Mats Johannesson
by Mats Johannesson - Sunday, 22 July 2018, 11:35 PM
Anyone in the world
Du kan ladda ner första modulen här: https://portal.easec.se/laddanerdocker.php


Ny kurs med följande moduler:

Introduktion till kursen. Kort introduktion till kursen.

Docker. Modulen ger bakgrundsinformation om Docker och kunskaper hur du installerar Docker.

Kommando. I denna modul får du lära dig användbara kommando för att arbeta med Docker och containers.

Dockerfile. Dockerfile är en vital funktion för att skapa avspeglingar, men används även av många andra funktioner i Docker. I denna modul tittar vi på grunderna i Dockerfile.

Optimering av Dockerfile. För att få så bra avspeglingar som möjligt, är det viktigt att optimera Dockerfile. I denna modul tittar vi på detta. I modulen får du också lära dig hur du kan integrera med GitHub för att få versionshantering och möjlighet att bygga avspegling automatiskt.

Orkestrering. I denna modul tittar vi på Docker Compose, Docker Swarm, Docker Machine och Docker Cloud, Alla dessa är inbyggda verktyg för att hantera orkestrering av Docker. I modulen nämns även andra tredjepartstjänster.

Nätverk. I denna modul tittar vi på en översikt över de nätverk som dels skapas automatiskt av Docker och dels de nätverk som du själv kan skapa. 

Windows Server- och Hyper-V containers. I denna modul kommer du att bekanta dig med containertekniken i Microsofts tappning.


[ Modified: Monday, 23 July 2018, 4:21 PM ]
 
Picture of Mats Johannesson
by Mats Johannesson - Friday, 6 July 2018, 1:02 PM
Anyone in the world

I detta avsnitt får du lära dig en enkel och användbar metod för att subnetta!


 

 
 
Anyone in the world

Ubuntu på Windows Server 2019


Microsoft har slagit på ett antal nya funktioner i förhandsversionen av Docker EE. Funktionerna är under utveckling så kör inte denna variant i produktion.

Denna förhandsversion innehåller ett fullt LinuxKit system (13 MB) och används för att köra Linuxbaserade containers. 

Funktionen slås på med:

[Environment]::SetEnvironmentVariable(LCOW_SUPPORTED", "1", "MACHINE")


Funktionen stängs av med:

[Environment]::SetEnvironmentVariable(LCOW_SUPPORTED", $null, "MACHINE")

I bägge fallen måste Docker startas om: Restart-Service Docker


Nu har jag använt Windows Server 2019 men fungerar även på Windows Server 1709.


[ Modified: Monday, 18 June 2018, 11:24 AM ]
 
Page: () 1 2 3 4 5

  
RSS