Kursen består av åtta stycken moduler: Docker, Kommando, Dockerfile, Optimering av Dockerfile, Orkestrering, Nätverk, Hantera känslig information och Docker för utvecklaren. Denna kurs har fokus på Windows Server 2016/2019 och driftsättning i Microsoft Azure.


7 timmar och 45 minuter inspelad video, alla lektioner i de olika modulerna. Dessutom finns mycket extramaterial!


Docker

Ger bakgrundsinformation om Docker och kunskap hur du installerar Docker.

Lektioner: Bakgrund, Docker bas, Arkitektur


Kommando

I denna modul får du lära dig användbara kommando för att arbeta med Docker och containers.

Lektioner: Vanliga kommando, Hantera container


Dockerfile

Dockerfile är en vital funktion för att skapa avspeglingar, men används även av många andra funktioner i Docker. I denna modul tittar vi på grunderna i Dockerfile.

Lektioner: Skapa avspegling, Dockerfile


Optimering av Dockerfile

För att få så bra avspeglingar som möjligt, är det viktigt att optimera Dockerfile. I denna modul tittar vi på detta. I modulen får du också lära dig hur du kan integrera med GitHub för att få versionshantering och möjlighet att bygga avspegling automatiskt.

Lektioner: Gruppering, Optimering, GitHub som versionhanterare.


Orkestrering

I denna modul tittar vi på Docker Compose, Docker Swarm, Docker Machine och Docker Cloud, Alla dessa är inbyggda verktyg för att hantera orkestrering av Docker. I modulen nämns även andra tredjepartstjänster.

Lektioner: Docker Compose, Docker Swarm, Docker Machine och Docker Cloud


Nätverk

I denna modul tittar vi på en översikt över de nätverk som dels skapas automatiskt av Docker och dels de nätverk som du själv kan skapa. 

Lektioner: Standardnätverk, Andra nätverkstyper


Hantera känslig information

I denna modul får du bekanta dig med olika sätt som kan användas för att hantera känslig information. Du får bekanta dig med Docker secrets men även hur du kan skydda Docker Swarm.

Lektioner: Introduktion till Docker secrets, Skydda Docker Swarm


Docker för utvecklaren

I denna modul tittar vi på hur du kan använda Docker som ett verktyg för att testa din applikation. Efter test är det dags för att driftsätta din applikation i Microsoft Azure.

Lektioner: Använda Docker för test, Driftsätta applikation i Docker i Microsoft Azure.