Inlägg i blogg av Mats Johannesson

Vem som helst (även för gäster)Åtta principer för Continuous Delivery

 

1.     Process för release/produktionssättning måste kunna repeteras och måste vara pålitlig.

 

2.     Automatisera allting. Manuell produktionssättning kan aldrig beskrivas som repeterbar eller pålitlig.

 

3.     Om något är svårt eller jobbigt, gör det ofta. Om du gör något som är arbetsamt oftare, leder detta till att du troligtvis automatiserar det eller hittar dellösningar. Exempelvis tycker du det är arbetsamt att implementera schema för databas, brukar detta leda till att du inte gör detta så ofta. Det du egentligen skulle göra, är att göra detta en gång om dagen istället för kanske en gång i månaden.

 

4.     Ha allting i source control. Detta kanske låter lite konstigt idag. Och vem har inte allt i source control? Eller?

 

5.     Gjord, eller done, betyder släppt eller released. Detta handlar om ägandeskap för projektet, efter detta steg har ägandeskapet överförts till användare. Utvecklareteamet kontrollerar kontinuerligt funktion i produktion.

 

6.     Bygg in kvalitet! Ta tiden som krävs för att fundera på hur du kan mäta kvalitet för programkod. Projekt som har ett bra sätt att mäta kvalitet (unit test, sätt att koda, regelverk, mätning komplexitet) kommer att vara bättre än projekt som inte använder detta, dessutom kommer det långsiktigt att vara lättare att underhålla.

 

7.     Alla har ett ansvar för processen för release. Ett program som körs på utvecklarens dator, kommer inte att generera pengar för företaget. På ett liknade sätt så kommer ett projekt utan någon plan för utrullning, att aldrig bli släppt och återigen kommer inga pengar in till företaget. Företag får in pengar när produkter släpps till kunder och därför skall processen vara av intresse för alla. Utvecklare skall utveckla sina projekt med tanke på hur utrullning skall ske. Projektledare skall planera projektet med tanke på utrullning. Testare skall förutom att testa själva programmet, lägga fokus på att testa utrullningen. Tester av den sistnämnda typen skall vara automatiserade och inbyggda i själva utrullningen.

8.     Förbättring – pågående process. Luta dig inte tillbaka och vänta på att ditt system kommer att bli gammalt och omöjligt att underhålla. Förbättringsprocessen pågår alltid och blir mycket lättare att genomför om du redan har tänkt på detta.

 

Dessa åtta principer leder till dessa fyra praxis:


1.     Bygg exekverbara filer endast en gång. Exekverbara filer skall lagras på en plats och denna plats skall endast vara nårbar av mekanism för utrullning.

 

2.     Använd exakt samma mekanism för utrullning till varje miljö.

 

3.     Testa din utrullning. Även om utrullningen har varit lyckad, behöver detta inte innebära att allting verkligen finns på plats. Skriv ett test som kontrollerar så att allting finns där det skall vara. Exempelvis jämför från en lista över filer så att dessa finns, eller jämför konfiguration utifrån en lista, i denna lista finns den förväntade konfigurationen, denna jämförs med hur det verkligen ser ut.

 

4.     Om något fallerar, stoppa allting! Ta bort utrullningen och starta om processen igen, patcha inte eller förändra någonting, istället gör du en rollback på utrullningen, fixa problemet på ett ordentligt sätt. Gör aldrig förändringar i ett system som lever! Inte ens om det är ont om tid. Detta leder alltid till en dålig kvalité på din programkod.


[ Modifierad: Friday, 25 September 2020, 14:37 ]
 

  
RSS