Denna kurs innehåller åtta stycken moduler: Planera och rulla ut Office 365, Hantera användare och grupper i Office 365, Planera och konfigurera synkronisering av katalog, Planera och hantera recipienter i Exchange Online, Planera och konfigurera tjänst för Exchange Online, Planera och konfigurera SharePoint Online, Planera och konfigurera Rights Management och Monitorera och felsöka Office 365.


Kursinnehåll:


Planera och rulla ut Office 365

Lektioner: Översikt över Office 365, Skapa Office 365 tenant


Hantera användare och grupper i Office 365

Lektioner: Hantera användare och licenser, Hantera lösenord och autentisering,

Hantera säkerhetsgrupper i Office 365, Hantera användare och grupper i Office 365

med Windows PowerShell


Planera och konfigurera synkronisering av katalog

Lektioner: Planera och preparera för synkronisering av katalog, Implementera synkronisering med Azure AD Connect


Planera och hantera recipienter i Exchange Online

Lektioner: Översikt över Exchange Online, Hantera recipienter i Exchange Online, Planera och konfigurera rättigheter i Exchange Online


Planera och konfigurera tjänst för Exchange Online

Lektioner: Planera och konfigurera flöde för e-post i Office 365, Planera och konfigurera skydd för e-post i Office 365, Planera och konfigurera regelverk för klientanslutning


Planera och konfigurera SharePoint Online

Lektioner: Konfigurera tjänst för SharePoint Online, Planera och konfigurera site collections i SharePoint Online, Planera och konfigurera extern delning


Planera och konfigurera Rights Management

Lektioner: Översikt över funktioner för efterlevnad i Office 365, Planera och konfigurera Azure Rights Management i Office 365, Hantera funktioner för efterlevnad i Office 365


Monitorera och felsöka Office 365

Lektioner: Felsökning Office 365, Monitorera hälsa för Office 365