Site blog

Picture of Mats Johannesson
by Mats Johannesson - Tuesday, 17 March 2020, 1:51 PM
Anyone in the world

Miljö

Installation av HA-proxy


HA-proxy kommer att installeras på Easec-Linux7 (192.168.1.27/24).

 

Arbetsuppgift 1: Installera HA-proxy

1. Anslut till Easec-Linux7 och logga på som easec med lösenordet Pa$$w0rd.

sudo apt-get update

2. På Easec-Linux7 öppna terminalfönstret (ctrl+alt+t) och skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att uppdatera referenser till arkiv:

 

                  sudo apt-get update 

Ange Pa$$w0rd som lösenord för sudo.

sudo apt-get install haproxy

3. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att installera HA-proxy:

                  sudo apt-get install haproxy


Arbetsuppgift 2: Konfigurera HA-proxy

1.     I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att konfigurera HA-proxy:

                 sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg

sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg

2. I fönstret med nano, gör förändringar i fetstil:

 

                 global

                 ...

                 default

                 ...

                 frontend kubernetes

                              bind 192.168.1.27:6443

                              option tcplog

                              mode tcp

                              default_backend kubernetes-master-nodes


                  backend kubernetes-master-nodes

                              mode tcp

                              balance roundrobin

                              option tcp-check

                              server easec-linux1 192.168.1.21:6443 check fall 3 rise 2

                              server easec-linux2 192.168.1.22:6443 check fall 3 rise 2

                              server easec-linux3 192.168.1.23:6443 check fall 3 rise 2

 

Klicka på ctrl+x, skriv in ett J och klicka på Enter för att spara filen.

sudo systemctl restart haproxy

2. I terminalfönstret, skriv in följande kommando och klicka på Enter, för att starta om HA-proxy:

                             sudo systemctl restart haproxy


[ Modified: Tuesday, 17 March 2020, 2:13 PM ]

Comments

     

      
    RSS