.easec:s miljöpolicyInledning


.easec arbetar kontinuerligt med att förbättra miljöarbete. Jordens resurser är begränsade och därför vill .easec ta ansvar och strävar hela tiden efter att utvärdera samt utveckla miljöarbetet.

Hur arbetar .easec med miljö?


.easec arbetar löpande med att informera och engagera bolagets personal i miljöfrågor och i dess miljöpolicy. T.ex. försöker .easec minimera bolagets resande och istället ha möten och utbildningar via internet. Om längre resa skall ske, sker detta alltid med tåg. Tåg är ett klimatsmartare alternativ än t ex flyg. Bolagets personal uppmuntras att samåka, cykla eller promenera till jobbet. .easec uppmuntrar också till källsortering – både på arbetet och hemma.

Mycket på .easec kan skötas elektroniskt och bolaget försöker alltid skicka dokument och annat via internet när det är möjligt istället för att använda förbrukningsmaterial. Allt utbildningsmaterial från .easec levereras som .pdf-filer, för att måna om miljön. Om dokument dock måste skrivas ut eller trycksaker tas fram väljer .easec alltid miljövänligt papper.

När .easec väljer leverantörer eller köper in varor och tjänster är miljöaspekten en viktig del av beslutet. .easec vill gärna att leverantörerna ska ha ett bra miljöarbete och bolaget försöker att välja de mest miljövänliga alternativen. .easec arbetar för att sänka energiförbrukningen för både vår datorutrustning och för andra maskiner som används – till exempel innebär bolagets policy att inga lampor ska vara tända i rum där ingen vistas. Slutligen arbetar .easec efter bästa förmåga med att uppmuntra bolagets kunder till att tänka förebyggande i sitt miljöarbete.
.easec
Stävgatan 16
234 42 LOMMA
Kontakt: kontakt(@).easec.se
Website
Alla rättigheter till materialet reserverade © 2014 - 2024 .easec