.easec Integritetspolicy.easec hanterar personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft 2018-05-25. .easec respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina egna personuppgifter. .easec dokumenterar & behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att kunna informera våra kunder, kursdeltagare & anställd personal relevant lagstadgad, avtalsinformation samt för att kunna uppfylla & fullfölja åtaganden enligt anställningsavtal, kundavtal, samarbetsavtal & leverantörsavtal. Vi är öppna med vilken typ av information vi samlar in & varför & kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt. I .easec policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna policy gäller när du använder webbsidor, anmäler dig på kurs, tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av .easec. .easec är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning & gällande avtal. Här får du en sammanfattning över vad som händer på webbplatsen under ditt besök:

– .easec behandlar angivna personuppgifter om du anmäler dig till en kurs genom att skicka in uppgifterna i integrerade kursadministrativa- & faktureringssystem.

– .easec behandlar angivna personuppgifter om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

– .easec sparar personuppgifter i vårt system för att kunna uppfylla & fullfölja kundavtal genom att skicka ut kallelser till kurser, skapa kursintyg etc.Personuppgifter


.easec inhämtar personuppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig som t ex e-postadress & mobilnr. .easec kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som PAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. .easec registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

• Anmälan till en kurs som erbjuds via vår webbplats.

• När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.

• Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.

• Ditt besök på våra webbplatser och app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.Insamling med samtycke


Genom att du ”bockar” i ett samtyckesformulär på hemsidan (t.ex. anmälan till kurs, prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden mm.) så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig. När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.Hur .easec använder insamlad information


.easec behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:
• För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av .easec.

• Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. kallelse till kurs, nyhetsbrev etc.

• Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.

• För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar.

• För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.

• För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.

• Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster.

• För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss.

• För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.

• För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.

• För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via DC genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används.

• För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.Information som kan lämnas ut


Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Företaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.Om cookies


När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter I och med att du lämnar uppgifter till .easec ger du din tillåtelse till att .easec registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer .easec att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om .easec använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Kontakta oss. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.Dina rättigheter och val


Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta .easec. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta .easec eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta .easec för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från .easec.Länkar till andra webbplatser


I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom .easec saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. .easec ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.Kontakta oss


Alla uppgifter som samlas in har skett lagligt eller genom samtycke av uppgiftslämnaren som t ex vid kursanmälan för att kunna fullfölja kundavtalet. Alla personer som har registrerats har rätt att få sina uppgifter flyttade eller raderade. Om personen är osäker om data finns registrerat hos oss så går det bra att vända sig direkt till vår ansvarig för dataskyddsfrågor Mats Johannesson antingen genom att maila på mats.johannesson@easec.se alt ringa på mobilnr 0768-677722. .easec, Stävgatan 16, 234 42 Lomma. Denna integritets policy gäller från och med 2018-05-01
.easec
Stävgatan 16
234 42 LOMMA
Kontakt: kontakt(@).easec.se
Website
Alla rättigheter till materialet reserverade © 2014 - 2021 .easec