Drop-in-to-Docker

Drop-in-to-Docker, bestäm själv vilken dag eller dagar som du skall gå på kurs! Välj mellan Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Luleå.

Dag 1

- Historik
- cgroups, namespaces, union mount
- Installation - Linux
- Basavspegling
- Skikt
- Kommando
- Docker Hub
- Eget registry
- Docker Trusted Registry
- Optimering av Dockerfile
- Verktyg
- Windows Server Containers
- Hyper-V Containers

Dag 2

- Tillgängliga produkter
- Verktyget Docker Compose
- Verktyget Docker Apps
- Verktyget Docker Machine
- Sätta upp Docker i Azure
- Uppsättning av kluster
- Skalning
- Monitorering
- Tjänster
- Docker Secrets

Dag 3

- Historik
- Koncept
- Noder
- Pods
- Jobs
- Installation av Kubernetes
- Nätverksmodell - fördelar/nackdelar
- I praktiken
- Container Network Interface (CNI)
- kubectl
- Dashboard
- Introduktion till Helm
- Skapa Helm templates
- Kompose
Datum:

Stad Dag 1 Dag 2 Dag 3
Malmö 4/3 5/3 6/3
Malmö 11/3 12/3
Malmö 29/3
Stockholm 24/4 25/4 26/4
Göteborg 8/5 9/5 10/5
Göteborg 15/5 16/5 17/5
Luleå 27/5 28/5 29/5
Sverige 12/6 13/6 14/6
Priser exkl moms:
1 dag: 9000 kr
2 dagar: 16000 kr
3 dagar: 21000 kr

Priset inkluderar fika, lunch, kursdokumentation och videoinspelningar av samtliga lektioner.


.easec
Stävgatan 16
234 42 LOMMA
Kontakt: kontakt(@).easec.se
Website
Alla rättigheter till materialet reserverade © 2014 - 2019 .easec